Oferta

Dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, przedmiar, kosztorys, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót) w zakresie:

 • stacji transformatorowych, sieci i przyłączy elektroenergetycznych,
 • oświetlenia placów i ulic,
 • wewnętrznych instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych,
 • instalacji fotowoltaicznych,
 • instalacji automatyki i BMS,
 • instalacji okablowania strukturalnego (telefoniczna, sieci komputerowych),
 • instalacji antenowej,
 • instalacji kontroli dostępu,
 • instalacji sygnalizacji włamania i napadu,
 • instalacji telewizji przemysłowej,
 • instalacji sygnalizacji pożaru i automatyki oddymiania,
 • instalacji DSO,
 • instalacji domofonowych, interkomowych,
 • instalacji przyzywowych

Dla następujących obiektów:

 • mieszkalnych jedno i wielorodzinnych,
 • handlowych, usługowych, magazynowych, produkcyjnych,
 • służby zdrowia i opiekuńczych (szpitale, przychodnie, apteki, sanatoria, domy opieki),
 • szkół i uczelni wyższych,
 • gastronomicznych,
 • sportowych (otwartych i zamkniętych),
 • administracyjnych, sądowych,
 • wojskowych, więziennych i innych służb,
 • stacji i baz paliw,
 • rekreacyjnych,
 • innych

 

Wykonujemy projekty dla obiektów na terenie całej Polski.