Projektant

mgr inż. Wiesław Kolassa

  • posiadający uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

  • członek Kujawsko – Pomorskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

  • członek Komisji Kwalifikacyjnej przy Stowarzyszeniu Elektryków Polskich Oddział Bydgoski w Bydgoszczy,

  • wpisany na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

  • posiadający poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE.